disclaimer

Kwaliteitsborging


Plexus Uithoorn heeft aangetoond te beschikken over een managementsysteem voor het realiseren van de kwaliteitsborging zoals neergelegd in het HKZ-certificatieschema zoals vastgelegd door het Centraal College van Deskundigen voor de Zorgsector.

Bekijk het certificaat (pdf)
beelden no flash
actueel quicknavigatie
actueel quicknavigatie
nek
schouder
hoofdpijn
rug
knie
diabetes
RSI
Obesitas
actueel quicknavigatie
copyright trans below trans copyright