obesitas
obesitas
Over twintig á dertig jaar zal overgewicht (= obesitas) het grootste medische probleem zijn in de Westerse wereld. Oorzaak van deze epidemische vormen aannemende trend is onze leefwijze. Weinig beweging en een ongezond voedingspatroon liggen hieraan ten grondslag.

Plexus Fysiotherapie biedt u het alternatief; het New Lifestyle programma. Voor als uw gezondheid u lief is!!

Lifestyle

Het lifestyle programma is een half jaar durend programma met als hoofd doelstelling het realiseren van een structurele gedragsverandering ten aanzien van voeding en bewegen. Vitaliteit en gezondheid zijn de kenmerken van het begeleidingstraject. Een gezonde geest in een gezond lichaam is de kern van het programma.

Plexus Lifestyle Programma

Voor wie?
Het Plexus Lifestyle Programma is bedoeld voor diegene die serieus aan hun gezondheid willen werken. Het programma kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de preventie of het terugdringen van overgewicht, risico op hart en vaatziekten, diabetes type II, hoge bloeddruk, enz. Men moet wel zeer gemotiveerd zijn daar het een forse tijdsinvestering vraagt.

Werkwijze
Het hele programma duurt zes maanden en bevat vijf peilers.
  1. Uitgebreide intake(gesprek, onderzoek en test)
  2. Fysiotherapeutische begeleiding
  3. Diëtiste, voedingsadviezen
  4. Begeleid Trainingsprogramma
  5. Evaluatie
Ad 1
Voor u daadwerkelijk gaat trainen krijgt u een intake gesprek en een lichamelijk onderzoek. Tijdens het intake gesprek worden een groot aantal zaken in kaart gebracht zoals; motivatie, bewegingsverleden, beperkingen en niet onbelangrijk uw verwachtingen. Het lichamelijk onderzoek geeft ons informatie omtrent de eventuele beperkingen met betrekking tot de training.

Ad 2
De fysieke belasting op het lichaam zal flink opgeschroefd worden. De ervaring leert ons dat dit niet altijd zonder ongemakken gaat. Het Team van Plexus staat u ter zijde om u te ondersteunen en te adviseren met betrekking tot eventuele lichamelijke klachten. Zij verzorgen de medische intake en hebben vanuit deze informatie een advies naar het te volgen bewegingsprogramma. Alle betrokken partijen hebben regelmatig overleg.

Ad 3
De diëtiste zal u tijdens maximaal 6 consulten ( een eerste consult van 1 uur en 5 vervolgconsulten van 20 minuten) begeleiden op het gebied van voeding. Verder brengt zij de gewichtsreductie in kaart en bepaalt u individuele voedingsbehoefte. Tijdens de consulten stelt de diëtist samen met u een dieetadvies op dat zoveel mogelijk aansluit op uw dagelijkse werkzaamheden en sociale leven. Indien van toepassing wordt de emotionele en gedragsmatige kant van eten besproken. Samen worden hier oplossingen voor bedacht. Daarnaast is er elke maand een gezamenlijke bijeenkomt waarin de praktische kant van voeding wordt besproken. De consulten van de diëtist worden vergoed door de verzekering op verwijzing van een arts.

Ad 4
U dient 5 x per week een individueel trainingsprogramma af te werken. Minimaal twee, liefst drie zijn groepstrainingen. U wordt geacht onder begeleiding en op afspraak deze groepstrainingen te volgen. U traint dan NIET ALLEEN. De andere twee sessies kunt u zelfstandig en op een voor u gunstig tijdstip kiezen. Alles wordt genoteerd op het trainingsformulier en dient u te overleggen aan de instructeur. Dus ook de trainingen die u zelfstandig doet. Eén training duurt ongeveer anderhalf uur.

Ad 5
Na elke twee maanden vindt er een evaluatie gesprek plaats. De vorderingen en eventuele problemen zullen worden besproken. Het programma voor de volgende twee maanden en de daarbij behorende doelstellingen worden doorgenomen.

Wilt u meer weten wat Plexus Uithoorn voor u kan betekenen voor uw gezondheid? Ga dan naar onze contactpagina voor meer informatie.

actueel quicknavigatie
actueel quicknavigatie
nek
schouder
hoofdpijn
rug
knie
diabetes
RSI
Obesitas
actueel quicknavigatie
copyright trans below trans copyright