rsi
rsi

RSI: Repetetive Strain Injury
RSI wordt gekenmerkt door een verzameling van klachten (syndroom) aan de nek, schouders, armen, ellebogen, polsen, handen of vingers. De klachten kunnen bestaan uit: pijn, stijfheid, tintelingen, onhandigheid, coördinatieverlies, krachtverlies of huidverkleuringen in de armen.

Zoals de naam zegt, ontstaan er klachten op basis van langdurige herhaalde bewegingen. Er is echter gebleken dat naast de zogenaamde "overbelastings" component, bij RSI ook de belastbaarheid van de persoon een belangrijke rol speelt.

Mede vanwege het inzicht dat niet alleen de herhaalde beweging oorzakelijk is en dat de klachten zich kunnen uitbreiden over een groot gebied is er een nieuwe naam ontstaan;
KANS: Klachten, Arm Nek Schouder regio.

Het is dan ook belangrijk om als therapeut de klachten te benaderen vanuit een breed perspectief. Naast regionaal en lokaal onderzoek van ondermeer het gehele arm-, nek- en ruggebied, is het tevens van belang om naar algehele belastbaarheid te kijken binnen het fysieke- maar ook psycho-sociale-systeem. Uiteraard mag hierin onderzoek naar werk gerelateerde beïnvloeding niet achterwegen gelaten worden.

Bij de behandeling zullen ook al deze aspecten aan bod komen. Naast lokale therapie om voorwaarden te scheppen voor herstel, zal een deel van de behandeling bestaan uit training ter bevordering van de lokale en algehele belastbaarheid alsmede het verbeteren van de houding. Waar nodig, zal ook aandacht zijn voor ontspanning en kunnen eventueel werk gerelateerde trainingsprogramma´s worden toegepast.

Wilt u meer weten wat Plexus Uithoorn voor u kan betekenen voor uw gezondheid? Ga dan naar onze contactpagina voor meer informatie.

actueel quicknavigatie
actueel quicknavigatie
nek
schouder
hoofdpijn
rug
knie
diabetes
RSI
Obesitas
actueel quicknavigatie
copyright trans below trans copyright