trainingen

Trainingen

trainingen

Binnen de behandeling van de fysiotherapeut heeft trainen inmiddels een voorname positie ingenomen. Zowel uit wetenschap als uit ervaring is het bewijs geleverd dat met training meer sneller en langduriger resultaten gehaald worden.

De doelstellingen van training in het genezingsproces zijn;
  • Het verhogen van de algehele belastbaarheid, dmv conditionele training. Klachten aan het lichaam kunnen ontstaan door het onvermogen weerstand te bieden tegen de belasting van alle dag.
  • Het vergroten van de lokale belastbaarheid dmv krachttraining.
  • Het heraanleren van de juiste bewegingspatronen. Vaak gaat men door de klacht aangepast bewegen en dus ontstaat er een verandert bewegingspatroon.
De Fysiotherapeut onderscheidt zich dan ook in kennis van deze processen en heeft daarnaast het vermogen om klacht specifiek de training op te bouwen en aan te passen. Bij training is het de bedoeling om grenzen te verleggen. Binnen de revalidatie periode zal er dan ook steeds iets meer worden gevraagd van het lichaam dan dat het gewend is. Oefeningen worden zwaarder en moeilijker zodat het lichaam zich steeds opnieuw moet aanpassen en leert te wapenen tegen deze belasting. Hierdoor zal het lichaam dan ook "sterker" van worden. De tijd die nodig is voor het lichaam om aan te passen is minstens 6 weken tot 3 maanden. Dit is afhankelijk van enerzijds variatie in training en anderzijds van persoonlijke factoren zoals leeftijd, getraindheid, soort klacht, etc.

Plexus Uithoorn hangt al jaren deze filosofie aan en heeft daarom ook bewust gekozen voor het combineren van de praktijk met een fitnesscentrum. Door de ervaring, nascholing en ambitie is binnen Plexus Uithoorn een grote hoeveelheid kennis ontstaan waar dagelijks de vruchten van geplukt worden.

test en training
Dit is een variant die vergelijkbaar is met medisch fitness, echter het grote verschil is dat het niet de alledaagse fitness is. Wat maakt nou het grote verschil, wij trainen cq begeleiden mensen in een groep van maximaal 8 mensen waarbij de personen elk een individueel programma volgt. Dus 1 uur of meer uren begeleiding door een fysiotherapeut op maximaal 8 mensen. U kunt kiezen voor 1 maal per week of 2 maal per week begeleiding. Deze is wel verplicht. De periode spreekt u af met de fysiotherapeut voor 3 of 6 maanden.

Het is noodzakelijk dat ieder een op zijn eigen afgestemde klacht of wens een programma volgt. Op deze manier krijg je het beste resultaat. Het merendeel komt af van de fysiotherapeut ivm medische klachten. Hieronder valt ook bewegingsarmoede of bewegingsangst, overgewicht, diabetes etc. Zoals hierboven beschreven blijft training het beste resultaat, in elk geval op langere termijn. Deze trainingen worden niet vergoed door ziektekostenverzekeraars, dus dit houdt in dat u dit privé dient te betalen.

arrow Zie ook Lifestyle voor meer informatie


Personal training
Tegenwoordig zie je deze variatie steeds meer, echter was dit altijd het terrein van de (sport)fysiotherapeut. Deze traint al eeuwen met mensen individueel en in groepsverband om algehele maar ook zeer sportspecifieke conditie of kracht en/of souplesse te verkrijgen. Waarom de personal training bij de fysiotherapeut, hij is altijd up to date qua kennis. Weet als geen ander het meeste van het menselijk lichaam.

Daar in tegen kan hij u testen qua conditie, rekening houden met lichamelijke klachten, deze desnoods onderzoeken en zelfs behandelen. Uiteraard kunt u hiervan gebruik maken, hier hangt wel een kostenplaatje aan. Maar u begrijpt ook dat de kennis en kunde die de fysiotherapeut heeft zijn kwaliteit weergeeft.

Wilt u meer weten wat Plexus Uithoorn voor u kan betekenen voor uw gezondheid? Ga dan naar onze contactpagina voor meer informatie.

actueel quicknavigatie
actueel quicknavigatie
nek
schouder
hoofdpijn
rug
knie
diabetes
RSI
Obesitas
actueel quicknavigatie
copyright trans below trans copyright