0297 - 53 27 49

info@plexusuithoorn.nl

Over ons

Wat Doen we?

Plexus Uithoorn streeft naar de hoogste kwaliteit om zijn cliënten optimaal te behandelen of te laten revalideren. De therapeuten verbreden regelmatig hun kennis door het volgen van opleidingen waarbij de meest recente wetenschappelijke ontwikkeling voorop staat. Wij richten ons vooral op het behandelen en revalideren van patiënten/sporters met problemen van orthopedische aard.

De praktijk heeft gekozen om te voldoen aan de kwaliteitskeurmerken HKZ en Pluspraktijk. Hierbij vindt tijdens een behandel- of revalidatieproces tussentijds of aan het einde een evaluatie plaats. Dit wordt middels een vragenlijst vanuit een kwaliteitsinstelling aan u gevraagd en getoetst.

Er zijn verschillende samenwerkingsverbanden: schouder- en kniespreekuur in samenwerking met de huisartsen in de Waterlinie, sportspreekuur in het Spaarne Ziekenhuis en SchouderNetwerk Amsterdam (SNA) en traumarevalidatie in het VUmc. Meer over deze samenwerkingsverbanden vindt u op de pagina Kwaliteit.

Plexus Uithoorn onderhoudt goede contacten met huisartsen, orthopeden, sportartsen, traumatologen, oefentherapeuten en voedingsdiëtisten.

ONS TEAM

BIG-nummer: 69046600704

Martin Elsemulder Fysiotherapeut en Sportfysiotherapeut

BIG-nummer: 79034176904

Pieter Bas Kolenberg Fysiotherapeut, Orthopedisch Manueel Therapeut

BIG-nummer: 69047616804

Stefan Verheijen Fysiotherapeut en Orthopedisch Manueel Therapeut, Sportfysiotherapeut MSc

BIG-nummer: 89048993504

Wouter Witsel Fysiotherapeut, Orthopedisch Manueel Therapeut, Manueel Therapeut MSc, Sportfysiotherapeut

BIG-nummer: 19916492304

Bas Blom Fysiotherapeut en Sportfysiotherapeut MSc

BIG-nummer: 89921853304

Jordi Holt Fysiotherapeut

BIG-nummer: 19921619904

Wesley Pauw Fysiotherapeut

BIG-nummer: 79912737104

Dennis Rijnbeek Fysiotherapeut en Manueel Therapeut MSc

BIG-nummer: 49913240993

David Treur Oefentherapeut

Marion Dols Administratief medewerker en Kwaliteitsfunctionaris

Missie

Plexus Uithoorn is een ondernemende groep fysiotherapeuten waarvoor de begrippen kwaliteit, ontwikkeling en betrokkenheid hoog in het vaandel staan.

Kernwoorden voor de praktijk zijn:

Kwaliteit:
Bij Plexus vindt u kwaliteit terug in de wijze van behandelen. Deze is gebaseerd op de laatste ontwikkelingen binnen de wetenschap, gekoppeld aan de wensen en verwachtingen (hospitality) van de patiënt, verwijzer en zorgverzekeraar en passend binnen de behandelvisie van de praktijk.
Plexus Uithoorn is een Plus-praktijk, hetgeen inhoudt dat wij voldoen aan de meest uitgebreide en zware criteria van diverse zorgverzekeraars.

Vernieuwing:
Plexus is een bedrijf dat er continu naar streeft om regionaal voorop te lopen in de ontwikkeling van het vak fysiotherapie en daaraan grenzende dienstverleningen.

Klantgerichtheid:
Voor Plexus is klantgerichtheid heel belangrijk. Dit uit zich in service aan en optimale zorg voor de patiënt.
Service: Door een goede bereikbaarheid van de praktijk, in faciliteiten binnen de praktijk en in de onderlinge communicatie tussen therapeut  en patiënt.
Zorg: Waarbij de therapeuten van Plexus zich als case manager zullen opstellen en in overleg met verwijzer en patiënt de juiste stappen ondernemen voor het best mogelijke resultaat (doelmatige zorg als zijnde de behaalde gezondheidswinst per euro).

Uitstraling:
Plexus zal op een professionele en uniforme manier naar buiten treden. Er zal een duidelijke herkenbaarheid zijn op het gebied van kleding, drukwerk, website, advertenties/reclame, etc.

Samenwerking:
Plexus streeft naar een optimale samenwerking tussen de therapeuten van Plexus onderling en met aangrenzende disciplines, zowel intern als extern.

Sfeer/eenheid:
Vanuit een prettige en open houding met en voor elkaar werken.

Visie

Specifieke kwaliteit en commercie spelen in toenemende mate een rol in de bedrijfsvoering van de huidige moderne praktijken. Naast algemene kwaliteit is het noodzakelijk binnen het brede werkveld van de fysiotherapie te focussen op specialistische deelgebieden. Als praktijk moet je onderscheidend zijn van de omliggende praktijken. Investeringen in specialistisch zorg, kwaliteit, scholing en dienstverlening zijn onontkoombaar.

Plexus Uithoorn is gespecialiseerd in orthopedische fysiotherapie en heeft een aantal gespecialiseerde fysiotherapeuten en manueel therapeuten in dienst.

Plexus Uithoorn | info@plexusuithoorn.nl | 0297 - 53 27 49