0297 - 53 27 49

info@plexusuithoorn.nl

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Ondanks al onze inzet en waarborgen van goede zorg en service, kan het voorkomen dat u ontevreden bent en zelfs een klacht wilt indienen. U kunt uw op- en aanmerkingen altijd bespreken met een van onze medewerkers of uw klacht per mail indienen bij de door de praktijk aangestelde vertrouwenspersoon, te weten Dennis Rijnbeek (dennis@plexusuithoorn.nl).

Als wij uw klacht niet naar wens kunnen afhandelen, kunt u zich altijd wenden tot de tuchtraad van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Kijk dan op https://defysiotherapeut.com/klachtenregeling/.

Plexus Uithoorn | info@plexusuithoorn.nl | 0297 - 53 27 49