0297 - 53 27 49

info@plexusuithoorn.nl

Kwaliteit

Netwerken

SchouderNetwerk (SNA)

Enige jaren geleden is er een landelijk initiatief ontstaan om een kennis verbreding te verkrijgen rond het behandelen van de complexe schouderklachten. De wetenschap was nog niet eenduidig, veel verschillende methodes werden gebruikt. Teveel onnodige operaties werden verricht door specialisten. Vanuit het landelijk netwerk zijn er regionale netwerken ontstaan.

Sinds 2011 is Plexus Uithoorn aangesloten bij het SchouderNetwerk Amsterdam.

De therapeuten die verbonden zijn binnen Plexus Uithoorn zijn Bas Blom MSc en Wouter Witsel MSc. Voor behandeling en revalidatie van schouder gerelateerde aandoeningen kunt u contact opnemen met een van de fysiotherapeuten.

Traumarevalidatie VUmc

In 2014 is er een initiatief ontstaan vanuit VUmc om een verbeterde revalidatie en communicatie te creëren met eerstelijns fysiotherapeuten. Patiënten die mogelijk een complexer trauma en daarbij behorende revalidatie nodig hebben verdienden een betere revalidatie waarbij duidelijk werd hoe de revalidatie eruit zou zien. Vanuit dit initiatief is er per praktijk minimaal één fysiotherapeut opgeleid binnen dit netwerk traumarevalidatie. Jaarlijks zijn er twee bijeenkomsten waar o.a. scholing en vernieuwing worden besproken.

De communicatie loopt via een beveiligde route middels zorgmail; op deze manier kunnen de revalidatie fysiotherapeut en trauma arts met de eerstelijns fysiotherapeut met elkaar het traject van de trauma revalidatie volgen.

De therapeuten die opgeleid zijn binnen Plexus Uithoorn zijn Dennis Rijnbeek MSc en Wouter Witsel MSc.

Wilt u meer informatie kijk dan ook op www.traumarevalidatie.nl.

Keurmerken

Zorg en Zekerheid

In 2014 hebben wij voldaan aan de eisen die gesteld worden aan het hoogst haalbare contract van Zorg en Zekerheid (***). De fysiotherapeut die werkzaam is in een praktijk die gecontracteerd is door Zorg en Zekerheid voldoet aan de eisen voor inschrijving in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) en staat ingeschreven in het BIG register.

Kwaliteit Zorg ** en *** onderscheiden zich door:

 • het houden van klanttevredenheidsonderzoeken;
 • de aanwezigheid van therapeuten met een verbijzondering (minimaal 30% van de praktijk);
 • aantoonbare multidisciplinaire samenwerking (de fysiotherapeut werkt samen met andere zorgverleners).

 

Kwaliteit Zorg *** onderscheiden zich aanvullend door:

 • de aanwezigheid van therapeuten met een verbijzondering (minimaal 50% van de praktijk);
 • inzichtelijk maken van de kwaliteit van de zorg door een keurmerk HKZ of NEN-EN 15224 (ISO 9001 voor de zorg);
 • minimaal een therapeut met academische opleiding / wetenschappelijke achtergrond.

Pluspraktijk

In 2015 hebben we het hoogst haalbare contract gekregen bij Achmea, Cz, Menzis en de Friesland zorgverzekering.

PLUS praktijken zijn fysiotherapie praktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen die de beroepsgroep stelt maar weten zich ook te onderscheiden op verschillende thema’s:

 • deskundige en gespecialiseerde fysiotherapeuten
 • een helder en duidelijk behandelplan
 • het keurmerk plus praktijk garandeert continu toetsing op de strengste kwaliteitseisen
 • bereikbaarheid
 • ruime openingstijden; zowel avond als in weekend
 • goede samenwerking met andere zorgverleners
 • toegankelijk voor minder validen
 • eventuele doorverwijzing
 • gericht advies na behandeling ter preventie
 • beweeg en revalidatie programma’s afgestemd op uw klachten en conditie

Plexus Uithoorn | info@plexusuithoorn.nl | 0297 - 53 27 49